W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary zapraszamy na wykład pt.

Chrześcijaństwo – uniwersalizm, patriotyzm, nacjonalizm

który wygłosi o. Maciej Zięba OP

Z wykształcenia fizyk, od 1981 w zakonie dominikańskim. Był dyrektorem dominikańskiego wydawnictwa W drodze, założycielem i dyrektorem Instytutu Tertio Millennio, prowincjałem polskiej prowincji dominikanów, członkiem Synodu Biskupów Europy, członkiem Rady Społecznej Episkopatu Polski, konsultorem Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego O.O. Dominikanów, był także wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozofii PAT. Uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach międzynarodowych oraz wygłaszał gościnne wykłady na wyższych uczelniach Europy i USA. o. Maciej Zięba jest autorem wielu książek i publikacji.

Wykład odbędzie się w sobotę, 17 listopada 2018 r., godz. 16:00, w sali im. Ojca Jana Góry (dawna Duża Sala DA).


.:Made by Ghosti:.