W Wielkim Poście w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w Poznaniu zapraszamy na wykład ks. Andrzeja Draguły pt.

Chrześcijaństwo - religia krzyża?

18 marca 2017 o godz. 16.00 w sali duże DA przy klasztoru oo. Dominikanów.

Ks. Andrzej Draguła jest teologiem i publicystą, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kieruje Katedrą Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym USz. Jest członkiem redakcji kwartalnika WIĘŹ i Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI oraz stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. Opublikował wiele książek, m. in.: „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”, „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”, „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”.


.:Made by Ghosti:.